Bc. Lucie Michálková

Diplomová práce

Efekt kognitivně behaviorální terapie obezity

The effect of cognitive behavioral therapy of obesity
Anotace:
Tato závěrečná práce je zaměřena na zkoumání efektivity kognitivně behaviorální terapie obezity v redukčních kurzech nadváhy a obezity vedených metodikou STOBu, který založila Iva Málková. Data jsou sbírána v kurzech v Plzni, Praze a Brně a efektivita kurzů je srovnávána s efektivitou svépomocného snižování obezity podle internetových stránek Sebekoučink, patřící rovněž pod STOB a propagujícím stejná …více
Abstract:
This final written work is aimed at research of cognitive-behavioral therapy of obesity in overweight and obesity reduction courses working on the basis of STOBu founded by Iva Málková. The data are collected in courses in Pilsen, Prague and Brno and the effectivenes of these courses is compared with the effectivenes of self-help reducing obesity according to web pages ‚Sebekoučing‘ which is also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií