Bc. Lenka Drešerová

Diplomová práce

Midnight Queens Dreaming: Black Feminism in African American Science Fiction

Midnight Queens Dreaming: Black Feminism in African American Science Fiction
Anotace:
Tématem této diplomové práce je nově vznikající literární tradice afroamerické literatury - afroamerické feministické science fiction. Ve své práci analyzuji díla dvou současných spisovatelek Octavie E. Butler a Nalo Hopkinson. Na příkladu jejich románů pozoruji, jak jsou rasa, gender a třída chápány jako prolínající se zdroje nerovností a jak se spisovatelky zasazují o jejich překonání, k čemuž využívají …více
Abstract:
This diploma thesis deals with African American feminist science fiction, a recent phenomenon of African American literature. It compares and contrasts novels of Octavia E. Butler and Nalo Hopkinson, namely Octavia E. Butler’s Kindred and Lilith’s Brood and Nalo Hopkinson’s Brown Girl in the Ring and Midnight Robber, and it analyzes how they revisit the past and envision the future in terms of race …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta