Mgr. Barbora Zobačová

Bachelor's thesis

Studium CTD-domény RNA polymerázy II pomocí pokročilých NMR metod

Application of advanced NMR techniques to study CTD-domain of RNA polymerase II
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá strukturou a interakcemi C - terminální domény (CTD) RNA polymerázy II, skládající se z tandemových repetic heptadu YSPTSPS. RNA polymeráza II spolupracuje prostřednictvím této domény v průběhu transkripce s řadou enzymů a proteinových faktorů. Tuto spolupráci předchází různé modifikace CTD, které ovlivňují její strukturu a dynamiku. Mezi nejčastější modifikace patří …more
Abstract:
This thesis deals with the study of the structure and interactions of C-terminal domain (CTD) of RNA polymerase II, consisting of tandem repeats of heptad YSPTSPS. RNA polymerase II cooperates via this domain with several enzymes during the transcription. This cooperation precedes several modifications of CTD which affects its structure and dynamics. Among the most common modifications belongs phosphorylation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta