Barbora Kozubíková

Bakalářská práce

Evakuace obyvatel a možnosti ukrytí obyvatelstva při živelních pohromách a technogenních haváriích

The Evacuation and Sheltering Possibilities for the Population during Natural Disasters and Technogenic Accidents
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřená na problematiku evakuace a ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech, v této práci jde konkrétně o únik nebezpečné látky. Teoretická část se zabývá úvodem do problematiky, základní legislativou, která se vztahuje k danému tématu, a následně řeší evakuaci a ukrytí obyvatelstva a mimořádné události, resp. vybrané živelní pohromy a technogenní havárie. V praktické části …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issue of evacuation and sheltering of population in case of emergency, in this thesis it is particulary the leake of dangerous substances. The theoretical part deals with an introduction of the issue, basic legislation that repase to the topic and then solves the evacuation and sheltering of population and state of emergency or rather selected natural disaster and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kozubíková, Barbora. Evakuace obyvatel a možnosti ukrytí obyvatelstva při živelních pohromách a technogenních haváriích. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe