Radek Novák

Bakalářská práce

Vertikální integrace vybraného podniku ze sektoru zpracování a konzervování ovoce a zeleniny a její souvislost s vývojem finanční pozice

Vertical integration of selected company from sector of processing and canning of fruit and vegetable and its context with progression of financial position
Anotace:
Novák, R., Vertikální integrace vybraného podniku ze sektoru zpracování a konzervování ovoce a zeleniny a její souvislost s vývojem finanční pozice. Baka-lářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2018.V bakalářské práci je posuzována finanční situace podniku Novák konzervárna a.s. mezi lety 2014 až 2017 pomocí finanční analýzy, zhodnocení výsledků a dopo-ručení dalších postupů, které by měly …více
Abstract:
Novák, R., Vertical integration of selected company from sector of processing and canning of fruit and vegetable and its context with progression of financial posi-tion. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2018.In bachelor thesis is judged financial position of company Novák konzervárna a.s. between years 2014-2017 using financial analysis, evaluation of results and rec-ommendations next steps …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Vavřina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta