Bc. Eliška Vrbová

Diplomová práce

Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Haiti B

Whole genome sequencing of Treponema pallidum subsp. pallidum strain Haiti B
Anotace:
Treponema pallidum subsp. pallidum (TPA) je spirocheta způsobující onemocnění syfilis, která je blízce příbuzná s poddruhem pertenue (TPE) způsobující onemocnění yaws. Kmen Haiti B, který byl izolován v 50. letech na Haiti, byl původně považován za poddruh pertenue a až na základě znalosti částečných sekvencí genomu začal být řazen k podruhu pallidum. Tato práce se zaměřuje na získání celogenomové …více
Abstract:
Treponema pallidum ssp. pallidum (TPA) is a spirochete causing disease syphilis. TPA is closely related to ssp. pertenue (TPE), the causative agent of yaws. Strain Haiti B, which was isolated in 50th on Haiti, was originally assumed to belong to ssp. pertenue. Later, because of additional knowledge of partial sequences of its genome, it was assigned to ssp. pallidum. The main aim of this thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika