Bc. Anežka Niesnerová

Diplomová práce

Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady

Whole genome sequencing of Treponema pallidum subsp. pallidum strain Grady
Anotace:
V této práci byla sestavena a analyzována celogenomová sekvence bakterie Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady. Tato bakterie je patogenem specializovaným na jediného hostitele, kterým je člověk, a vyvolává u něj onemocnění syfilis. Vzhledem k obtížné kultivaci této bakterie in vitro, která dlouhou dobu nebyla možná, používají se k získání informací o tomto druhu metody molekulární biologie …více
Abstract:
In this thesis, a whole genome sequence of bacterium Treponema pallidum subsp. pallidum strain Grady was assembled and analyzed. This bacterium is a pathogen specialized on a single host, a human, and causes disease syphilis. Due to difficult cultivation of this bacterium in vitro, which was not possible for a long time, methods of molecular biology are used to gain information about this species. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Darina Čejková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta