Bc. Helena Pětrošová, Ph.D.

Diplomová práce

Kompletace celogenomové sekvence T. pallidum subsp. pallidum kmene Mexico A, anotace genomu a srovnání s dalšími příbuznými genomy

Finishing of the whole genome sequence of T. pallidum ssp. pallidum strain Mexico A, genome annotation and comparison with other related genomes
Anotace:
Treponema pallidum ssp. pallidum je původcem venerického onemocnění syfilis a díky své schopnosti unikat imunitnímu systému hostitele bývá označována jako „utajený patogen“. Mechanismy patogeneze a faktory virulence této bakterie nebyly doposud s jistotou identifikovány. Průlomem ve výzkumu bylo sestavení první celogenomové sekvence kmene Nichols v roce 1998. Další dvě publikované sekvence (kmenů SS14 …více
Abstract:
Treponema pallidum ssp. pallidum is the causative agent of syphilis and is known as stealth pathogen for its ability to avoid immune response. After many years of study, mechanism of pathogenesis and virulence factors remain unknown. A real breakthrough in research of this enigmatic bacterium was whole genome sequence of strain Nichols published in 1998. Another two sequences of the strain SS14 and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta