Mgr. Hana Wolfová

Diplomová práce

Náležitosti projevu vůle u právních jednání

Requirements as to Expression of Will in Legal Acts
Anotace:
Tématem této diplomové práce jsou náležitosti projevu vůle u právních jednání dle nového občanského zákoníku. Práce je členěna do čtyř kapitol. První kapitola je věnována obecným pojmům a jejich definicím. Je zaměřená především na pojmy právní úkon, právní jednání a na jejich vzájemný vztah. Další kapitoly jsou potom věnovány jednotlivým náležitostem projevu vůle, tedy určitosti, srozumitelnosti, formě …více
Abstract:
The topic of this thesis is requirements as to expression of will in legal acts according to new civil code. The thesis is divided to four chapters. The first one deals with general terms and their definitions. It is focused especially on terms like legal action and legal acts and their mutual relationship. Other chapters deal with particular requirements as to expression of will, thus certainty, comprehensibility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Handlar, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Práce na příbuzné téma