Bc. Jana Boráková

Diplomová práce

Analýza zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou a návrh ochranných opatření z hlediska znečištění dusičnany

Analysis of the sources of pollution in the catchment area of the water source in Skalice nad Svitavou and a proposal of protective measures with regard to nitrate pollution
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu zdrojů znečištění v povodí vodního zdroje Skalice nad Svitavou, který je využíván pro zásobování pitnou vodou. V teoretické části byla popsána problematika související s daným tématem, charakterizováno zájmové území a vodní zdroj. V povodí vodního zdroje byl proveden terénní průzkum, při kterém byla stanovena odběrná místa pro monitoring jakosti vody v toku Úmoří …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on an analysis of the sources of pollution in the catchment area of the water source in Skalice nad Svitavou, which is used as a supply of drinking water. The theoretical part of the thesis describes the issues related to the given topic, as well as the area of interest and the water source. Field research was conducted in the catchment area of the water source, and samplings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta