Mgr. Miroslav Nemčok

Bachelor's thesis

Dynamika premeny predvolebných tém a politického priestoru na Slovensku: Môžu dva roky niečo zmeniť?

The Dynamics of Pre-electoral Issues and Policy Space Transformation in Slovakia: Can Two Years Change Something?
Abstract:
This paper maps and compares the main issues articulated by political parties in their manifestos published for the Slovak parliamentary elections in 2010 and 2012. The method used for the research is based upon quantitative content analysis of the parties’ manifestos of the Comparative Manifestos Project group. Relevance of individual issues is measured by their representation in manifestos. The paper …more
Abstract:
Táto práca mapuje a porovnáva hlavné tematické oblasti artikulované politickými stranami v ich programových manifestoch pre slovenské parlamentné voľby v rokoch 2010 a 2012. Použitou metódou pre výskum je kvantitatívna obsahová analýza straníckych dokumentov skupiny Comparative Manifestos Project. Práca na základe zastúpenia jednotlivých oblastí určuje ich relevanciu a sleduje ako sa menili priority …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií