Bc. Pavlína Strachoňová

Diplomová práce

Marketingová strategie pro inovovaný výrobek

Marketing strategy for innovated product
Anotace:
Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií pro inovovaný výrobek firmy MEDIN, a.s.. Hlavním cílem práce je navrhnout novou marketingovou strategii pro tuzemský trh. Práce obsahuje teoretickou část, kde jsou popsány marketingové analýzy, další částí je charakteristika firmy MEDIN, a.s., její analýza a poslední část je návrh marketingové strategie a očekávané přínosy.
Abstract:
Diploma thesis is focused on marketing strategy for an innovated product of MEDIN company. The main goal of this work is to propose a new partial marketing strategy for the national market. The work includes three main parts - the theoretical one, which contains marketing analysis, the next part focuses on characterization of MEDIN company and its analysis, and the last part contains a suggestion of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Dobřický, CSc.
  • Oponent: Ing. Dagmar Frendlovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting