Jan Štych

Bakalářská práce

Mezinárodní měnový fond a jeho role ve 21. století

International monetary fund and its role in the 21. century
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá Mezinárodním měnovým fondem, konkrétně jeho působením na světovou ekonomiku. Cílem této práce je zhodnotit fungování Fondu v posledních letech a na základě tohoto zhodnocení se pokusit zodpovědět, jak by se měl Fond profilovat do budoucna. Po úvodní části, kdy je Mezinárodní měnový fond přiblížen, se práce zaměřuje na globální ekonomické krize z přelomu století a roli …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the International monetary fund, specifically on its impact on world economic. The objective of this thesis is to assess the Funds function in the recent years and based on this assessment decide, how should the Fund act in the future. After the introduction, where the IMF is described as an institution, the thesis looks on economic crisis from the turn of the century …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Cristina Procházková Ilinitchi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30886