Bc. Martin Dohnálek

Diplomová práce

Úspěšnost implementace programů MMF

The Efficiency of IMF Programs Implementation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Úspěšnost implementace programů MMF“ je empirická analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost implementace fiskálních, monetárních a strukturálních programových kritérii MMF. První část práce je věnována teoretickému ukotvení, diskuzi literatury a shrnutí dosavadních výsledků výzkumu v oblasti. Druhá část práce vymezuje a kvantifikuje míru implementace, jakožto hlavní vysvětlovanou …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “The Efficiency of IMF Programs Implementation” is to empirically analyze factors influencing the efficiency of implementation of fiscal, monetary and structural criteria of IMF´s programs. First part of this study is dedicated to theoretical background, discussion of literature and summary of existing evidence in the field of implementation. Second part of the study …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika