Bc. Jiří Kárník

Diplomová práce

Ekonomická analýza problematiky biopaliv: Analýza nákladů biopaliv a jejich environmentálních dopadů v porovnání s konvenčními.

Economic analysis of the issue of biofuels: Cost analysis of biofuels and their environmental impact in comparison with conventional
Anotace:
Tato práce je zaměřena na analýzu cen biopaliv v porovnání s konvenčními, environmentální a ekonomické dopady na veřejné finance a spotřebitele. Na základě oficiálních dat a vlastního zkoumání je zde vyčíslena spotřeba nafty v průběhu pěstování energetických plodin a dopad směrnice o podpoře využívání biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů využívaných v dopravě.
Abstract:
This work is focused on analyzing the prices of biofuels compared with conventional, environmental and economic impacts on public finances and consumers. Based on official data and self-exploration is quantified diesel consumption during cultivation of energy crops and the impact of the Directive on the promotion of biofuels or other renewable fuels in transport.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Robert Baťa, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kárník, Jiří. Ekonomická analýza problematiky biopaliv: Analýza nákladů biopaliv a jejich environmentálních dopadů v porovnání s konvenčními.. Pardubice, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní