Tomáš Cáb

Bakalářská práce

Návrh krizového plánu průmyslové společnosti pro případ epidemie infekčního onemocnění

Proposal of Crisis Plan of an Industrial Company for an Infectious Disease Epidemic
Anotace:
Cílem práce je zhotovení návrhu epidemického krizového plánu pro průmyslovou společnost. Teoretická část v úvodu definuje rozdíl mezi rizikem a krizí. Následně je popsáno krizové plánování a tvorba krizového plánu. Praktická část se věnuje analýze společnosti v době pandemie Covid 19 pomocí strukturovaných rozhovorů, ze kterých se určily slabé stránky krizového řízení společnosti. Na základě této analýzy …více
Abstract:
The goal of this thesis is to design an epidemic crisis plan for an industrial company. The theoretical part defines in the introduction the difference between a risk and a crisis. Subsequently follows a description of crisis planning and creation of a crisis plan. The practical part aims at an analysis of the company during the pandemic of Covid-19 by means of structured dialogues, from which were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Martin Čech
  • Oponent: Pavel Wicher

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava