Theses 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v předmětu občanská výchova – Mgr. Tereza Tesařová, DiS.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Mgr. Tereza Tesařová, DiS.

Master's thesis

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v předmětu občanská výchova

Education to Thinking in European and Global Contexts within the Civics

Abstract: Diplomová práce „Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v občanské výchově“ se týká vymezení daného průřezového tématu v rámci RVP ZV a jeho využití ve výuce občanské výchovy. Je zde uvedena stručná historie sjednocovacího procesu v Evropě, charkteristika Evropské unie včetně jejích základních organizací a států. Na závěr je téma rozděleno do učební bloků a do pracovního sešitu.

Abstract: Diploma thesis "Education to thinking in european and global contexts in the Civics" concern specification of crossactional topic. Diploma conntain brief history of integration process in Europe, characterization of European union, including members and institutions. There is topic divide into lessons.

Keywords: Rámcově vzdělávací program, klíčové kompetence, průřezová témata, evropská integrace, Evropská unie, členské státy, instituce EU, mezinárodní organizace, plány vyučovacích hodin, pracovní sešit crossactional topics, key competences, European intagration, European union, institutions of EU, international organisation, lesson plens, excercise book

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: PhDr. Jana Skácelová

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/3/2019 02:58, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz