Mgr. Jana Dryeová

Bakalářská práce

Francie a evropská integrace (1918-2007)

France and European integration (1918-2007)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vznikem a vývojem evropských společenstev v letech 1918 až 2007. Cílem práce je popsat a zdůvodnit stanoviska Francie při formování evropské integrace. Práce se zaměřuje na francouzské národní zájmy a porovnává je se zájmy nadnárodních institucí. Zmiňuje se o nejvýznamnějších osobnostech a událostech, které ovlivnily směřování integračního procesu. Analyzuje problémy spojené …více
Abstract:
In Bachelor work I was writing about rise and development European Communities between years 1918 till 2007. The objective of the work is to describe and give the reasons for French attitudes during the forming of European integration. The work is focused on French national interests which are compared with politics supra-national interests. It describes the most important personalities and events …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy