Theses 

Osobní prodej a jeho role v marketingové komunikaci – Luisa SMRTKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku

Luisa SMRTKOVÁ

Bakalářská práce

Osobní prodej a jeho role v marketingové komunikaci

Personal selling and its role in Marketing communication

Anotace: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku osobního prodej v roli marketingové komunikace. Cílem této práce je na základě analýzy současné situace v oblasti využívání a vnímání osobního prodeje navrhnout změny v této problematice. V teoretické části jsou uvedeny názory předních autorů působících v oblasti marketingové komunikace a osobního prodeje. Praktická část práce zkoumá firmu OVB Allfinanz, a. s., která byla pro práci vybrána. Kapitola také shrnuje nástroje marketingové komunikace, které firma využívá. Dále jsou uvedeny závěry dotazníkového šetření, které zkoumají názory cílové skupiny na osobní prodejce firmy. Nachází se zde také výsledky osobních rozhovorů s prodejci firmy OVB Allfinanz, a. s. Praktická část obsahuje i finanční zhodnocení využívání osobního prodeje a finanční vývoj celé firmy. Závěrem práce jsou vyhodnoceny hypotézy a na základě dosažených výsledků navrženy kampaně pro zlepšení situace firmy.

Abstract: This paper focuses on personal sales and its role in marketing communication. Based on an analysis of the current state it aims to propose changes to the usage and perception of personal sales. The theoretical part of this work contains opinions of renowned authors about the given issue. The practical part of the work focuses on OVB Allfinanz, a. s. company. It summarizes marketing communication tools used by this company. IT also contains the results of questionnaires that aim to research the opinions of a target group on the persona sales practiced in the company. It also includes the results of one to one interviews with the OVB's salesmen. There is a financial analysis of the usage of personal sales contained in this part as well. The hypothesis is evaluated in the conclusion of the paper. Based on the findings, marketing campaigns are proposed. These campaigns are aimed to improve the overall state of the company.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, osobní prodej, náklady na prodej

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Iveta PAVEZOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36772 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

SMRTKOVÁ, Luisa. Osobní prodej a jeho role v marketingové komunikaci. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:25, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz