Nikola Chudárková

Bakalářská práce

Rizika zvýšené dopravy ve městě Holešov a preventivní opatření

The Risks of Increased Traffic in Holešov and Preventive Measures
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá riziky zvýšené dopravy ve městě Holešov. Teoretická část je zaměřena na dopravu obecně, zejména pak na silniční dopravu a také na případná rizika v silniční dopravě. Praktická část obsahuje popis města Holešov a intenzitu dopravy ve městě. Následně jsou navržena preventivní opatření, která vychází z případných rizik. Použita je metoda analýzy rizik s názvem Check list.
Abstract:
The subject of the present bachelor dissertation thesis is the danger which heavier traffic presents in the town Holešov. The theoretical part is focused on traffic in general, particularly on road traffic, and on potential risks in road traffic. The practical part describes the town Holešov and the traffic intensity. Precautionary measures are proposed based on the potential risks. Used is the method …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016
Zveřejnit od: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Zdeněk Šafařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chudárková, Nikola. Rizika zvýšené dopravy ve městě Holešov a preventivní opatření. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe