Bc. Lucie Vlčková

Bakalářská práce

Konflikty jako součást socializace dětí v mateřské škole

Conflicts as a Part of Children's Socialization in Kindergarten
Anotace:
Tato práce na základě teoretických zdrojů popisuje, jakou roli hraje mateřská škola a konkrétně hra v procesu socializace předškolního dítěte, a jaké místo v této souvislosti zaujímají konflikty mezi dětmi. Výsledky výzkumného šetření inspirovaného etnografickým výzkumem, který probíhal ve dvou třídách vesnické mateřské školy, představují, jakým způsobem mohou konflikty mezi dětmi probíhat a jak učitelka …více
Abstract:
On the basis of theoretical sources this thesis describes, what role does kindergarten and concretely play in process of preschool age child’s socialization have and which place do conflicts among children have in this context. The results of researching survey inspired by ethnographic research, which was realized in two classes of countrified kindergarten, show which way could the conflicts among …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jana Sedláčková, DiS.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství