Martin TOBISCH

Master's thesis

Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny a uchování kulturního dědictví

Use of geoinformatics for monitoring landscape changes and preserving the cultural heritage
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá využitím metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny a uchování kulturního dědictví. Data byla získaná ze dvou metod letecká fotogrammetrie přesněji small format aerial photography a z pozemní blízké fotogrammetrie. Metody byly použity na dvou odlišných lokalitách. Součástí této práce je tvorba 3D modelů metodou structure from motion a porovnání kvality za pomoci …more
Abstract:
This thesis is focused on geoinformatics using methods to monitor changes in the landscape and heritage conservation. Data was obtained from the two methods aerial photogrammetry or small format aerial photography and ground near photogrammetry. Methods were used at two different locations. Part of this job is the 3D models of structure from motion and comparison with geostathic analysis. The 3D models …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOBISCH, Martin. Využití metod geoinformatiky pro sledování změn krajiny a uchování kulturního dědictví. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Environment

Master programme / field:
Ecology and environmental protection / Revitalization of Lanscape