Bc. Simona Kubiková

Bakalářská práce

Možnosti určení věku u lidských kosterních pozůstatků (forenzních případů a historických populací) molekulárně biologickými metodami

Possibilities of aging of human skeletal remains by methods of molecular biology (for use in forensic cases and historical populations)
Abstract:
Determining of age-at-death of the individual on the basis of the remains is the most important step in determining his identity. Skeleton identification has long tradition not only in anthropology but also in the forensic sciences. However, in many cases are available only fragments of the skeleton or in some forensic cases only biological blood trails, saliva or sperm. In such cases classic morphological …více
Abstract:
Určení dožitého věku jedince na základě jeho pozůstatků patří mezi nejdůležitější kroky identifikace. Kosterní identifikace má dlouhou tradici nejen v antropologii, ale i ve forenzních vědách. Nicméně, v mnoha případech jsou k dispozici jen fragmenty kostry nebo v některých forenzních případech jen biologické stopy krve, slin nebo spermií. U takových případech klasické morfologické metody nemají žádný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie