Markéta ILČÍKOVÁ

Bakalářská práce

Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace

The issue of European Union funds targeted the Operational Programme Enterprise and Innovation
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. V teoretické části jsou rozebrány cíle regionální politiky a strategické dokumenty. Další část podrobně rozvádí tematické Operační progra-my pro období 2007-2013 a jednotlivé programy podpory v Operačním programu Podniká-ní a inovace. Praktickou část tvoří popis administrace …více
Abstract:
The Bachelory work attend to Structural funds of EU questions focusing on the Operational Programme Enterprise and Innovation. The teoretical part deals with regional policy objectives and strategic documents. The next part elaborates in detail the thematic Operational Programmes for the period 2007-2013 and individual support programs in the Operational Programme Enterprise and Innovation. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 22416

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Polách

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ILČÍKOVÁ, Markéta. Problematika fondů Evropské unie se zaměřením na Operační program Podnikání a inovace. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe