Karolína ŠVEJKOVSKÁ

Bakalářská práce

Operační program podnikání a inovace

Operational Programme Enterprise and Innovations
Anotace:
Práce se zabývá Operačním programem Podnikání a inovace a vyhodnocením programovacího období 2007-2013. Hlavním cílem práce je zjistit jaké množství finančních prostředků ve formě dotace plyne do jednotlivých regionů ČR Zhodnotit, zda regiony se soustředěnou podporou státu čerpají dotace z Operačního programu Podnikání a inovace více než ostatní regiony. Dalším tématem práce je rozdílnost v čerpání …více
Abstract:
This thesis deals with the Operation Programme Enterprise and Innovation and evaluation of the programming period 2017-2013. The main goal of this paper is to find how much of financial means go to particular regions in the Czech Republic in terms of subsidy. It also aims to evaluate whether the regions with focused state support use the subsidies from the Operation Programme Enterprise and Innovation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVEJKOVSKÁ, Karolína. Operační program podnikání a inovace. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická