Bc. Vendula Prudilová

Diplomová práce

Hodnocení úspěšnosti korekce astigmatismu pomocí kontaktních čoček

Evaluation of the success of astigmatism correction using contact lenses.
Anotace:
Diplomová práce s názvem Hodnocení úspěšnosti korekce astigmatismu pomocí kontaktních čoček je členěná na teoretickou a praktickou část. Teoretická část shrnuje obecné poznatky o astigmatismu, jeho etiologii, rozdělení a obsahuje historické poznatky a anatomicko-fyziologický základ. Druhá polovina teoretické části popisuje objektivní a subjektivní diagnostiku této refrakční vady a možnosti korekce …více
Abstract:
My master thesis with it´s name Evaluating the success of astigmatism correction using contact lenses is divided into 2 parts- a theoretical and a practical part. The theoretical part summarizes basic knowledge about astigmatism, it´s etiology and divergence. Historical knowledge and anatomical-physiological basis are mentioned too. One part is dedicated to physical conception of astigmatism. The rest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Vlasák
  • Oponent: Mgr. Sylvie Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta