Monika Pondělíčková

Bakalářská práce

Dynamika sídelní struktury ve vybraném regionu České republiky

Dynamics of settlement structure in a selected region of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dynamikou změn regionálních vazeb a sídelní struktury ve vybraném regionu. Bakalářská práce se zabývá konkrétně Jihomoravském kraji a kraji Vysočina. Nejdříve se práce zaměřuje na vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích s rozšířenou působností (ORP). V návaznosti na získaná data ohledně počtu obyvatel se dále práce věnuje zhodnocením vlivu změny počtu obyvatel na změnu …více
Abstract:
Annotation: This Bachelor’s thesis is about the dynamics of modifications of regional bonds and settlement structures in the selected region. The Bachlor’s thesis is specifically about Jihomoravsky and Vysocina regions. Initially the thesis looks into the development of the population in individual areas. With the acquired data of the population the thesis further evaluates the influence of population …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Nikola Krejčová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS