Mgr. Bc. Šárka Hlaváčová

Diplomová práce

Cesta k domácímu porodu aneb jak se porod stává součástí každodenního rodinného života

The way to home births or else how the birth is becoming a part of everyday life in family
Anotace:
Práce prozkoumává zkušenost žen, které se rozhodly pro plánovaný domácí porod. Zaměřuje se na prožívání matek a proces rozhodování, kterým ženy dospívají k úmyslu porodit doma. Cílem práce je přispět k porozumění fenoménu domácích porodů a přivést k němu výzkumnou pozornost. Teoretická část práce přináší seznámení s dichotomickým pojetím dvou modelů porodní asistence a koncepcí autoritativního vědění …více
Abstract:
This study is focused on women who decided for a planned homebirth. It concentrates on the experience of mothers and on decision making process that leeds to home delivery. The aim of the study is to understand the phenomenon of planned homebirths and to bring more research attention to it. The theoretical part describes two models of the childbirth assistance and the concept of authoritative knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Roman Hytych, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií