Bc. Bibiána Fejedelemová

Diplomová práce

Kvalita pracovního života generace X a Y

Quality of work life in generations X and Y
Abstract:
As quality of work life and work engagement, as well as the generational differences across the work environment are heavily discussed concepts today, in our diploma thesis we aimed to measure these constructs and compare the recognition of these concepts in between the generations in a chosen company. The data was collected via distribution of battery composed of 2 questionnaires intended to measure …více
Abstract:
Keďže kvalita pracovného života a pracovná angažovanosť, takisto ako rozdiel medzi generáciami v pracovnom prostredí je v dnešnej dobe diskutovaná téma, bolo cieľom našej práce určiť úroveň týchto konštruktov v organizácii a porovnať ich vnímanie medzi generáciami. Zber dát sme realizovali pomocou batérie dotazníkov určených na meranie kvality pracovného života a pracovnej angažovanosti. Naša výskumná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná a sociální politika a lidské zdroje / Personální management a organizační rozvoj