Bc. Karolína Teplá

Bakalářská práce

Efektivita nástrojů výběrového řízení ve vybraném podniku

Effectiveness of the recruitment and selection tools in a specific company
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Efektivita nástrojů výběrového řízení“ je rozbor metod využívaných při výběrovém řízení. V první, teoretické, části nalezneme soubory poznatků o dané problematice od samotného uvědomění si potřeby dalšího pracovníka a popisu dané pozice, až po výběr konkrétního zaměstnance. V praktické části se zaměříme na výběrové řízení daného podniku. Tento proces dále podobíme kritické …více
Abstract:
The aim of the thesis “Effectiveness of the selection instruments” is an analysis of methods used for the selection process. The first, theoretical, part of this theme contains complex of findings about this issue from realization of need for new employee and job description to selection of particular applicant. The practical part is focused on the hiring process in one specific enterprise. Selection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Božena Šmajsová Buchtová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta