Theses 

Pracovní spokojenost a motivace pracovníků v české a zahraniční společnosti – Bc. Lucie Fidesová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Fidesová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a motivace pracovníků v české a zahraniční společnosti

Job satisfaction and motivation of employees in the Czech and foreign companies

Anotace: V práci je popsáno personální řízení podniku, hodnocení pracovníků a dělení jednotlivých metod hodnocení. Dále je specifikováno podnikové vzdělávání pracovníků jeho kvalifikace a metody. V práci je vydefinovaný pojem motivace její formy a druhy, a také chování manažera při motivaci. Krátce je porovnáno právo v České republice a v Rakousku. V neposlední řadě je představena společnost T-Mobile Czech Republic a.s., ve které se motivace pracovníků prováděla v porovnání s rakouskou pobočkou. Práce zaznamenává rozdíly, průzkum a vyhodnocení motivace a odměňování v obou společnostech.

Abstract: The work describes the business management personnel, staff evaluation and separation of evaluation methods. It is also specified corporate staff training and qualifications of its methods. The paper gives the definition of the term motivation of its forms and types, as well as the behavior of managers in motivation. Shortly law is contrasted in the Czech Republic and Austria. Finally, the company introduced T-Mobile Czech Republic as, in which the motivation of workers carried out in comparison with the Austrian branch. Work records differences, exploration and evaluation of motivating and rewarding in both companies.

Klíčová slova: Motivace, hodnocení, personální řízení, pracovní právo, vzdělávání. Assessment, labor law, motivation, personnel management, training.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 09:09, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz