Bc. Lucie Fidesová

Diplomová práce

Pracovní spokojenost a motivace pracovníků v české a zahraniční společnosti

Job satisfaction and motivation of employees in the Czech and foreign companies
Anotace:
V práci je popsáno personální řízení podniku, hodnocení pracovníků a dělení jednotlivých metod hodnocení. Dále je specifikováno podnikové vzdělávání pracovníků jeho kvalifikace a metody. V práci je vydefinovaný pojem motivace její formy a druhy, a také chování manažera při motivaci. Krátce je porovnáno právo v České republice a v Rakousku. V neposlední řadě je představena společnost T-Mobile Czech …více
Abstract:
The work describes the business management personnel, staff evaluation and separation of evaluation methods. It is also specified corporate staff training and qualifications of its methods. The paper gives the definition of the term motivation of its forms and types, as well as the behavior of managers in motivation. Shortly law is contrasted in the Czech Republic and Austria. Finally, the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Marie Koubová
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní