Theses 

Sociální deviace a protiprávní jednání – Mgr. Aneta Kopičová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Aneta Kopičová

Diplomová práce

Sociální deviace a protiprávní jednání

Social Deviation and Illegal Acts

Anotace: Diplomová práce pojednává o sociálních deviacích a protiprávním jednání. Nejprve se zaměřuje na pojem sociální deviace, vysvětluje jednotlivé pojmy a zabývá se teoriemi příčin sociálních deviací. Poté definuje protiprávní jednání a následně hodnotí vztah mezi sociálními deviacemi a protiprávním jednáním. Dále se zabývá těmito dvěma pojmy z hlediska společenských změn a zasazuje je do tzv. postmoderní společnosti a současné právní úpravy. Na příkladu protiprávního jednání v silničním provozu se pak zabývá tím, jak souvisí výskyt protiprávního jednání se sociálním prostředím, ve kterém k němu dochází.

Abstract: The thesis discuss the social deviance and infringement. At first, it focuses on the concept of social deviance, explains the concepts and discuss theories of the causes of social deviance. Afterwards it defines the infringement and evaluates the relationship between social deviations and illegal activities. It also deals with these two concepts in terms of social changes and puts them into the so-called postmodern society and current legislation. On example of the infringement on road traffic , it discusses the incidence of infringement with the social environment , in which it occurs.

Klíčová slova: sociální deviace, protiprávní jednání, normalita, teorie sociálních deviací, dopravní přestupky, dopravní nehody, bodový systém

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz