Bc. Petr Lazar

Bakalářská práce

Pozitivní sociální deviace: deviantní koncept ve studiu sociálních deviací?

Positive deviance: a deviant concept in the study of deviance?
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku sociálních deviací v sociologickém diskurzu formou teoretické přehledové studie. V první části textu autor stručně představuje historii problematiky sociální deviace s důrazem na proměnu jejího vnímání v rámci sociologie jak zahraniční, tak české. Následuje vymezení a konceptualizace vybraných pojmů (deviace, sociální deviace, deviation, deviance, norma …více
Abstract:
The bachelor thesis is an overview theoretical work, which focuses on issues of deviance in sociological field of study. The first part briefly introduces the history of deviance concept with focus on sociological framework and his changes in foreign and Czech studies of social deviance over time. Conceptualization of important terms, which are necessary for understanding deviance, follows (deviation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Wallnerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií