Bc. Michal Řepa, DiS.

Bachelor's thesis

Pomoc pubescentům- adolescentům se zdravotním postižením v oblasti sexuality a podpora jejich vychovatelům

Support Services to Pubescents and Adolescents with Health Disabilities and their Carers in Areas of Sexuality
Abstract:
Bakalářská práce mapuje život adolescentů se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc v případě výskytu problémů sexuální povahy. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola vystihuje jedince s mentálním nebo kombinovaným postižením, popisuje jeho rodinu i osobu pedagoga a charakterizuje vzdělávací systém speciálního školství v České republice. Ve druhé kapitole je popisována sexualita …more
Abstract:
The thesis describes lives of mentally disabled adolescents who demand help in terms of sexuality. It is divided into three main chapters. The first chapter defines a disabled individual with either mental or multiple handicaps and describes a family and teachers around a disabled person. The educational system in terms of special needs education is also characterized in this chapter. The second chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2016
  • Supervisor: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Reader: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education