Theses 

Financial Analysis of P&G Company – Ruitong Wang

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ruitong Wang

Bakalářská práce

Financial Analysis of P&G Company

Financial Analysis of P&G Company

Anotace: This bachelor thesis concentrates on the financial situation of Procter & Gamble Company. The main objective of this bachelor thesis is using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition to make financial analysis of Procter & Gamble Company and to assess Procter & Gamble Company’s operation. The analysis is based on data from Procter & Gamble Company’s financial statements from 2011 to 2016 combined with company’s history and big events. In theoretical part we explain the financial analysis theory and write the introduction of specific methods, which are common-size, financial ratio and pyramidal decomposition. In specific analysis, we use the methods mentioned in theoretical part to analyze the specific financial condition of the Procter & Gamble Company. Finally, we find that Procter & Gamble Company is still the leader of consumer goods market even if they are confronting troubles. Now it is at the turning point for the development of the company.

Abstract: This bachelor thesis concentrates on the financial situation of Procter & Gamble Company. The main objective of this bachelor thesis is using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition to make financial analysis of Procter & Gamble Company and to assess Procter & Gamble Company’s operation. The analysis is based on data from Procter & Gamble Company’s financial statements from 2011 to 2016 combined with company’s history and big events. In theoretical part we explain the financial analysis theory and write the introduction of specific methods, which are common-size, financial ratio and pyramidal decomposition. In specific analysis, we use the methods mentioned in theoretical part to analyze the specific financial condition of the Procter & Gamble Company. Finally, we find that Procter & Gamble Company is still the leader of consumer goods market even if they are confronting troubles. Now it is at the turning point for the development of the company.

Klíčová slova: financial, analysis;, pyramidal, decomposition;, common-size, ratio, analysis;financial, situation;financial, statement

Keywords: financial, analysis;, pyramidal, decomposition;, common-size, ratio, analysis;financial, situation;financial, statement

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Tomáš Tichý
  • Oponent: Josef Novotný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 00:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz