Ruitong Wang

Bachelor's thesis

Financial Analysis of P&G Company

Financial Analysis of P&G Company
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on the financial situation of Procter & Gamble Company. The main objective of this bachelor thesis is using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition to make financial analysis of Procter & Gamble Company and to assess Procter & Gamble Company’s operation. The analysis is based on data from Procter & Gamble Company’s financial statements …more
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on the financial situation of Procter & Gamble Company. The main objective of this bachelor thesis is using common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition to make financial analysis of Procter & Gamble Company and to assess Procter & Gamble Company’s operation. The analysis is based on data from Procter & Gamble Company’s financial statements …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Tomáš Tichý
  • Reader: Josef Novotný

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava