Bc. Eva HANZLÍKOVÁ

Master's thesis

Plzeňská činohra v letech 1948-1968

Drama in the pilsen theater since 1948 to 1968
Abstract:
Tato práce nabízí ucelený pohled na vývoj a tvorbu plzeňské činohry v letech 1948-1968, systematicky ji charakterizuje a vyzdvihuje nejdůležitější body nejen z historie plzeňské činohry, ale i z historie plzeňského divadla, neboť obsahuje i četné informace z jeho dějin, které byly nutné pro zachování souvislostí. Studie také představuje několik významných osobností spojených s plzeňskou činohrou. Seznamuje …more
Abstract:
This thesis offers a complex view on the development and productivity of Pilsen drama in 1948-1968, gives a systematic characteristics and stresses the most important points not only from the history of Pilsen drama, but also from the history of Pilsen theatre as whole because it contains vast information on its history that was necessary for keeping the context.The study also presents several important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Mušková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANZLÍKOVÁ, Eva. Plzeňská činohra v letech 1948-1968. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická