Ing. Nikol Baletková

Master's thesis

Projekt převodu české účetní závěrky společnosti Technology Morava, spol. s r.o. na účetní výkazy podle IFRS

An Accounting Conversion Project of the Financial Statements to the Financial Statements according to the IFRS in Technology Morava, spol. s r.o.
Anotácia:
Tato práce se zabývá problematikou převodu účetní závěrky sestavené podle české účetní legislativy na účetní závěrku podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve vybrané společnosti. Práce je rozdělená do tří částí: teoretické, praktické a projektové části. V teoretické části je zpracována literární rešerše týkající mezinárodní harmonizace účetnictví, srovnání účetních výkazů v obou účetních …viac
Abstract:
This thesis deals with the transfer of financial statements in accordance with Czech legislation on statements under International Financial Reporting Standards of the selected company. The thesis is divided into three parts: theoretical, practical and project part. The theoretical part deals with the literature review on the international accounting harmonization, the comparison of financial statements …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Karel Šteker, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Baletková, Nikol. Projekt převodu české účetní závěrky společnosti Technology Morava, spol. s r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe