Adéla Valentová

Bakalářská práce

Francisco Franco a frankismus

Francisco Franco and the franquism
Anotace:
Studentka se pokusí vytvořit ucelený přehled dějin frankismu ve Španělsku v souvislosti s životopisem Franciska Franka, španělského diktátora - jedné z nejrozporuplnějších osobností dějin 20. století. Hlavním tématem bude život Franciska Franka od narození do jeho smrti (konce jeho vlády), vývoj jeho vojenské a politické kariéry, nástup k moci a vláda frankistického režimu ve Španělsku. Bude popsána …více
Abstract:
The student will try to create compact summary of history of franquism in Spain in context with Francisco Franco?s biography, Spanish dictator ? ones of the most contradictory person in 20. century. Capital topic of this work will be Franco?s life from the birth to his death (end of his rule), evolution his military and political career, start his rule, franquistic government in Spain. It will be describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Martin Brabec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Valentová, Adéla. Francisco Franco a frankismus. Liberec, 2012. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN