Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.

Disertační práce

Fotoochranné mechanismy mutantů Arabidpsis thaliana s modifikovanou strukturou PS II a limitací xantofylového cyklu

Photoprotective mechanisms in Arabidopsis thaliana mutants with modified PS II structure and limitations of the xanthophyll cycle
Anotace:
V současné době jsou procesy fotosyntézy intenzivně studovány, zejména v oblasti stresové fyziologie rostlin. Byla vyvinuta řada biochemických a biofyzikálních metod, které umožňují sledovat tyto procesy s velkou přesností. Experimenty v této práci byly zaměřeny na fotochemické procesy ve fotosystému II a na xantofylový cyklus. Pro experimenty byly použity rostliny Arabidopsis thaliana. V této práci …více
Abstract:
Recently, photosynthetic processes are studied intensively, especially in plant stress physiology. Large number of biochemical and biophysical methods have been developed that allow to monitor photosynthetic processes with high accuracy. In this Ph.D. thesis, an attention was devoted to photochemical processes in photosystem II (PSII) and xanthophyll-cycle pigments. For experiements, young plants of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Kristina Petříková, CSc., doc. RNDr. Jiří Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta