Bc. Petra Čtveráková

Bakalářská práce

Vliv hyperfenylalaninemie na kvalitu života a edukaci jedinců s touto diagnózou

Hyperphenylalaninemia impact on quality of life and education of people with this diagnosis
Anotace:
Bakalářské práce na téma „Vliv hyperfenylalaninemie na kvalitu života a edukaci jedinců s touto diagnózou“ měla za cíl zjistit, jaký dopad má toto onemocnění na život osob, jejich rodinu, začlenění do kolektivu a vzdělávání. Bakalářská práce je rozdělena do tří kapitol. První dvě kapitoly teoretické části popisují dané onemocnění, jeho diagnostiku, léčbu a možnosti terapie. Dále specifika edukace jedince …více
Abstract:
Bachelor thesis on the topic " Hyperphenylalaninemia impact on quality of life and education of people with this diagnosis " was aimed to determine the impact of this disease on the lives of individuals, their families, integration into the team and training. The thesis is divided into three chapters. The first two chapters of the theoretical part describes the disease, its diagnosis, treatment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta