Mgr. Martin Černý, Ph.D.

Disertační práce

Hnízdní strategie u koroptve polní (Perdix perdix): umístění hnízda a hnízdní úspěšnost

Nesting strategy of Grey Partridge (Perdix perdix): nest site choice and nesting success
Anotace:
Rozličné hnízdní strategie umožňují ptákům efektivní využití daného prostředí pro zvýšení úspěšnosti vyvedení snůšek. Zemědělská krajina zaznamenala v průběhu dvacátého století bezesporu jednu z největších změn v podobě intenzifikace hospodaření. Na základě těchto změn došlo k výraznému poklesu početností polních ptáků. Je tedy nasnadě se ptát, zda živočichové se svými strategiemi dokáží reagovat na …více
Anotace:
ulací koroptví. Ze sebraných poznatků lze pak navrhnout, minimálně na lokální úrovni, vhodná opatření pro zvýšení početnosti koroptve polní.
Abstract:
Different breeding strategies allow birds to make effective use of the environment to increase nest success. The agricultural landscape undoubtedly experienced one of the biggest changes in the form of intensification of farming during the twentieth century. As a result of these changes, there has been a significant decrease in the number of wild birds. It is therefore obvious to ask whether the birds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 10. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 12. 2020
  • Vedoucí: prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
  • Oponent: RNDr. Petr Procházka, Ph.D., doc. RNDr. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta