Bc. Tereza Tomanová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup po operaci meziobratlové ploténky

Medical rehabilitation plan and process after intervertebral disc operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výhřezem meziobratlové ploténky. Je rozdělena na dvě hlavní části – část teoretickou a praktickou. Teoretická část je rozdělena na obecné poznatky (anatomie páteře, struktura a funkce intervertebrálního disku, herniace disku, problematika kořenových syndromů) a na poznatky speciální zahrnující ucelený rehabilitační plán. Praktická část se věnuje kazuistice konkrétního pacienta …více
Abstract:
This thesis deals with prolapsed intervertebral disc. It is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part is divided into general knowledge (anatomy of the spine, the structure and function of intervertebral disc, herniation, the issue of radicular syndromes) and the special knowledge, including a comprehensive rehabilitation plan. The practical part deals with the casuisty …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta