BcA. Nika Jáňová

Bakalářská práce

Motivace příběhem k pohybovým aktivitám v rámci dramatické výchovy u dětí se sluchovým postižením

Story -based Movement in Educational drama for Children with Hearing Impairments
Anotace:
Bakalářská práce Motivace příběhem k pohybovým aktivitám v rámci dramatické výchovy u dětí se sluchovým postižením pojednává o motivaci k pohybovým aktivitám, tj. rozvoje pohybových dovedností zaměřené především na zpevňovací přípravu a žonglování, prostřednictvím dramatické výchovy u sluchově postižených dětí v mladším školním věku.
Abstract:
Bachelor thesis „Story -based Movement in Educational drama for Children with Hearing Impairments” deals with participation motivation in physical activities, specifically motion skills development, which focuses on firming up preparation and juggling by drama education for children with hearing impairments between the ages of six and eleven.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: BcA. Mgr. Radka Kulichová, DiS.
  • Oponent: MgA. Adéla Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/eqgep/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící