Bc. Jiří Jirásek

Master's thesis

Analýza vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem při vývoji SW

Analysis of Customer-Supplier Relationship in Software Development
Anotácia:
Zajištění všech potřebných úkonů pro výběr správného dodavatele ze strany zákazníka, dokončení softwaru dle představ zákazníka a splnění všech závazků ze strany dodavatele může být někdy velmi zdlouhavá a strastiplná cesta. Tato diplomová práce se zaměřuje na vztahy mezi zákazníky a dodavateli při vývoji softwaru tradičními a agilními metodikami a rozdíly mezi nimi. V případové studii a jejím vyhodnocení …viac
Abstract:
The Arrangement of all the required act of choosing the right suppliers on the part of the customers, finishing software according to the customer and the fulfillment of all obligations by the supplier can sometimes be very lengthy and laborious journey. This thesis Diploma work focuses on the relationship between customers and suppliers in the process of software development with traditional and agile …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Iva Stanovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / odbor:
Economics and Management / Information Technologies and Management