Bc. Ivana FELGENTRÄGEROVÁ

Master's thesis

Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri

Detection of the toxicity of synthetic dyes using the test by Lemna minor and Vibrio fischeri
Abstract:
Diplomová práce se zabývá hodnocením toxicity syntetických barviv, používaných v průmyslu. Teoretická část je zaměřena na popis teorií barevnosti, třídění syntetických barviv, jejich použití a toxické účinky. Dále je pozornost věnována znečišťování ekosystému, typům účinků toxikantů a ekotoxikologickým biotestům. Důraz je kladen na výhody testu s luminiscenčními bakteriemi Vibrio fischeri a testu inhibice …more
Abstract:
This thesis deals with the evaluation of toxicity of synthetic dyes used in the industry. The theoretical part is focused on the description of the theory of color, classification of synthetic dyes, their use and toxic effects. Attention is also paid to pollution of ecosystem, types of toxic effects and ecotoxicological biotests. Emphasis is focused on the advantages of using a test with luminiscent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2013
Accessible from:: 24. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2013
  • Supervisor: Mgr. Hana Sezimová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FELGENTRÄGEROVÁ, Ivana. Detekce toxického působení syntetických barviv pomocí testu na Lemna minor a Vibrio fischeri. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta