Ing. Milan Václavek, DiS.

Bakalářská práce

Poměrný volební systém do dolních komor parlamentů České republiky, Slovenska a Polska po roce 1989

Proportional electoral system to the lower houses of the parliaments of the Czech Republic, Slovakia and Poland after 1989
Anotace:
Jedním ze znaků demokratického státu jsou svobodné volby. V České republice, na Slovensku a v Polsku se mohly uskutečnit až po roce 1989, to jest až po pádu jejich nedemokratických režimů. Tato bakalářská práce se věnuje vývoji volebního systému do dolních komor parlamentů výše zmíněných tří zemí po roce 1989. Kromě toho je srovnán český volební systém s volebními systémy Slovenska a Polska. Poslední …více
Abstract:
Free elections are one of the symbols of a democratic state. In the Czech Republic, Slovakia and Poland, free elections could be realized only after 1989, the year of the fall of their undemocratic regimes. This electoral system has been studied up to the present. Additionally, the Czech electoral system has been compared with the Slovak and Polish ones. The last part of the text is dedicated to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní