Jiří Kűchler

Diplomová práce

Ocenění podniku MELITES, spol. s r.o.

Business Valuation of the company MELITES, spol. s r. o.
Anotace:
Předkládaná kvalifikační práce se zabývá oceněním vybraného podniku. Přesněji řečeno je oceňován podnik MELITES, spol. s r.o., který se zabývá výrobou mražených pekařských výrobků. Ocenění tohoto podniku je stanoveno k 1. lednu roku 2016, přičemž je hledána tržní hodnota stoprocentního podílu na této společnosti. Diplomová práce je celá tvořena pouze praktickou částí, která je rozdělena celkem na devět …více
Abstract:
Thesis deals with the valuation of the chosen company. Strictly speaking thesis topic is business valuation of the company MELITES, spol. s r.o. This company is a local producer of frozen bakery products. The goal of the thesis is to estimate a market value of one hundred percent share in this company. The thesis is composed of only a practical part, which is divided into nine chapters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Pavla Maříková
  • Oponent: Jan Dvořák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70597