Michaela KRATOCHVÍLOVÁ

Bachelor's thesis

Vlastní zkušenost se syndromem CAN (child abuse and neglect - syndrom týraného,zneužívaného a zanedbávaného dítěte) ve velké aglomeraci

Personaly experience with child abuse and neglect syndrom in big agglomeration
Anotácia:
Cílem této bakalářské práce je shrnout základní poznatky o syndromu CAN v teoretické části práce. Praktická část poté obsahuje průzkum o vlastních zkušenostech dětí pomocí dotazníku, prováděný na středních školách, učilištích a gymnáziích ve městě Ostrava. Na graficky znázorněných výsledcích se můžeme přesvědčit, že patologické chování vůči dětem v jakékoliv podobě se i v naší moderní společnosti stále …viac
Abstract:
The main goal of this thesis is summarizing basic information about child abuse and neglect syndrom in theoretical part. Practical part contains research about personal experiences via questionnaire. It was realised with students in three sorts of high shool education in Ostrava city. There are grafical outcomes in practical part. Due the grafs you can convince that pathologic behaviour to the children …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007
Zverejniť od: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedúci: Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela. Vlastní zkušenost se syndromem CAN (child abuse and neglect - syndrom týraného,zneužívaného a zanedbávaného dítěte) ve velké aglomeraci. Ostrava, 2007. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta