Michaela KRATOCHVÍLOVÁ

Bachelor's thesis

Vlastní zkušenost se syndromem CAN (child abuse and neglect - syndrom týraného,zneužívaného a zanedbávaného dítěte) ve velké aglomeraci

Personaly experience with child abuse and neglect syndrom in big agglomeration
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je shrnout základní poznatky o syndromu CAN v teoretické části práce. Praktická část poté obsahuje průzkum o vlastních zkušenostech dětí pomocí dotazníku, prováděný na středních školách, učilištích a gymnáziích ve městě Ostrava. Na graficky znázorněných výsledcích se můžeme přesvědčit, že patologické chování vůči dětem v jakékoliv podobě se i v naší moderní společnosti stále …more
Abstract:
The main goal of this thesis is summarizing basic information about child abuse and neglect syndrom in theoretical part. Practical part contains research about personal experiences via questionnaire. It was realised with students in three sorts of high shool education in Ostrava city. There are grafical outcomes in practical part. Due the grafs you can convince that pathologic behaviour to the children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2007
Accessible from:: 18. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: Doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela. Vlastní zkušenost se syndromem CAN (child abuse and neglect - syndrom týraného,zneužívaného a zanedbávaného dítěte) ve velké aglomeraci. Ostrava, 2007. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.5.2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 18. 5. 2007 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta